Rekening houden met een LVB

Iedereen met een LVB is anders. Toch zijn er wel een paar algemene tips en handvatten te geven hoe je rekening kan houden met een LVB. 

MUZUS_STRATEGIEKIT_21-09_132

Hoe sluit ik
aan bij
iemand met
een LVB?

Hallo, wie heb ik aan de lijn?

Steeds meer dienstverlening is online. Maar websites zijn soms ingewikkeld en onoverzichtelijk. Telefonisch wordt vaak gewerkt met een lastig te volgen meerkeuze-telefoonmenu. Hierdoor lopen veel mensen met een LVB vast. 

Even langskomen of bellen met een persoon werkt vaak beter. Probeer daarom eerst te achterhalen waarom iemand belt en verwijs mensen niet direct door naar de website of e-mail.

Heldere taal

Veel mensen met een LVB hebben moeite met formele of complexe taal. Met korte zinnen en eenvoudige woorden wordt de boodschap duidelijker. Vermijd daarnaast ironie, sarcasme, spreekwoorden, beeldspraak en vakjargon.

Rustig aan: één ding tegelijk

Neem de tijd. Bespreek één ding tegelijk en wacht met een nieuwe vraag als er niet meteen een antwoord komt. Soms hebben mensen iets meer tijd nodig om na te denken en te reageren. Een agenda voor een gesprek kan helpen. Blijf daarnaast in het hier en nu, ga niet te snel en kijk niet te ver vooruit. 

Ik ben meer dan mijn LVB

Mensen met een LVB zijn gewoon mensen, dus behandel iemand met een LVB als ieder ander. Wees respectvol, oprecht nieuwsgierig en oordeel vrij. 

‘’

“Niet over ons praten, maar met ons praten.”

Boos en geïrriteerd, is dat wel zo?

Het is heftig als er veel informatie op je afkomt of spannend om aan te geven dat je iets niet begrijpt. Dit uit zich mogelijk in boosheid of irritatie. Toon begrip en probeer te achterhalen waarom deze irritatie opspeelt.

Vragen en herhalen

Veel mensen met een LVB laten het niet graag merken als ze het niet begrijpen. Een manier om te kijken of de ander het heeft begrepen, is vragen of diegene het gesprek wil samenvatten. 

Eerlijk en voorspelbaar

(Sociale) situaties interpreteren kan moeilijk zijn. Wees daarom consequent. Zorg dat wat je zegt overeenkomt met je intonatie, gezichtsuitdrukking en houding. Doe wat je zegt en zeg wat je doet. 

Meer informatie

Bekijk deze publicatie van Kenniscentrum LVB voor meer handvatten om aan te sluiten bij een LVB.

Handige links

Hieronder vind je een aantal links naar meer informatie of voorbeelden. Heb je zelf een website, ervaringen of handige informatie? Mail naar info@plaatsvooriedereen.nl

Brochure ‘Aansluiten bij een LVB… (hoe) doe jij dat?’

Ga naar de website
Het Landelijk Kenniscentrum heeft de brochure ‘Aansluiten bij een LVB…(hoe) doe jij dat?’ ontwikkeld met praktische handvatten hoe je aan kan sluiten bij een LVB in houding en communicatie. 

Taal voor allemaal

Ga naar de website
Taal voor allemaal maakt informatie voor iedereen passend: zoveel mogelijk mensen begrijpen de boodschap én voelen zich aangesproken door de vormgeving. De methode Taal voor allemaal is ontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderzoek en internationale voorbeelden en wordt steeds verbeterd op basis van nieuwe onderzoeken en inzichten.


EdLoket

Ga naar de website
“Meedoen begint met het begrijpen van waar het over gaat”. Daar draait het om volgens de medewerkers van EdLoket. EdLoket is een dagbestedingsplek en onderdeel van afdeling communicatie van Amerpoort.

LVB doet mee

Ga naar de website
Professionals uit de zorg, onderwijs, politie, justitie, gemeentes en ervaringsdeskundigen leggen op het platform LVB doet mee uit wat ervoor nodig is, zodat mensen met een LVB gewoon mee kunnen doen. Zij spreken zich uit over uiteenlopende thema’s, zowel de kansen als de risico’s. Zij geven tips, delen hun ervaring en visies.

Talkshows ‘LVB doet mee’

Ga naar de website
In een serie talkshows spreken zorgmedewerkers, ervaringsdeskundigen, en andere experts op het gebied van LVB over hoe mensen met een LVB meer kunnen meedoen in de samenleving. Iedere show heeft een ander thema, bijvoorbeeld ‘zorg en begeleiding’, ‘participatie’ of ‘LVB in de strafrechtketen’. De talkshows zijn gekoppeld aan de film ‘Met Lef en Liefde’, waarin Jens, Nathalie, Maria en Dennis worden gevolgd. Zij hebben een LVB en wonen bij een zorgaanbieder, maar willen net als iedereen gewoon een huis, een baan en zelf keuzes over hun leven kunnen maken. De leerzame talkshows en fragmenten uit de film zijn via Youtube terug te zien.