Leren en kennis delen
Kim laat het zien

Heeft iedereen voldoende kennis om te kunnen veranderen? Hoe deel je die kennis? En hoe blijf je leren?

Kennis delen

Je leert veel in een veranderproces. Over wat je concreet beter doet, maar ook over je aanpak. En mogelijk ontwikkelen jullie kennis op meerdere plekken in de organisatie. Het is belangrijk kennis samen te delen, zodat iedereen mee kan helpen aan de verandering. Hoe?

Kennis opdoen motiveert

Er is bepaalde basiskennis nodig om te kunnen veranderen. Sommigen hebben voldoende aan weten wat er anders moet, anderen willen ook graag weten waarom. Door achtergrondinformatie vanuit diverse invalshoeken mee te geven over het onderwerp LVB, kan iedereen een eigen reden vinden om bij te dragen aan een passende dienstverlening. Daarnaast geeft nieuwe kennis inzicht in het huidige systeem. Mensen zien dan ineens in dat een bepaalde werkwijze niet gepast is, waar ze dit eerder niet hadden bedacht.

Training volgen of informeel kennis delen

Je kunt klein beginnen en kennis delen door collega’s feedback te geven. Maar je kunt het ook groter aanpakken en een training inkopen voor het hele team of de afdeling. Hieronder een aantal manieren om inhoudelijke kennis of vaardigheden te delen:

Deel wat meer kennis tijdens een werkoverleg en breng je team op de hoogte.

Geef een presentatie bij organisatie-breed georganiseerde momenten.

Zoals een maandelijks terugkerend moment waar projecten of inzichten worden gedeeld. Hierdoor weet iedereen dat er iets met dit onderwerp wordt gedaan.

Laat jouw team een training doen.

Zo doe je inhoudelijke kennis op over de doelgroep en vaardigheden te leren voor in de praktijk, zie de handige links voor tips.

Zorg dat de hele afdeling de training gaat volgen, zodat jullie als gehele organisatie plaats maken voor iedereen.

Kennis beschikbaar maken

Zorg dat collega’s die nieuw zijn met het onderwerp de bestaande kennis kunnen vinden. Zo gaan ze mee in de beweging en hoeven ze het wiel niet opnieuw uit te vinden. Je hebt hiervoor geen uitgebreid naslagwerk nodig, het kan op een laagdrempelige manier. Soms is vertellen dat iemand hiermee bezig is (geweest) al genoeg, zeker als je contactgegevens deelt. Een aantal tips:

Deel contactgegevens van de contactpersoon op een duidelijke plek die iedereen kent, zodat iedereen weet waar ze met vragen terecht kunnen.

Deel jullie ervaringen middels verhalen, blogs, filmpjes of een nieuwsbrief.

Vind een toegankelijke plek om bronnen en ervaringen te delen.

Denk aan intranet, een blogpagina of een fysieke plek/ruimte binnen de organisatie.

Deel zowel inhoudelijke kennis over de doelgroep, als praktische informatie over hoe jullie iets binnen de organisatie aanpakken.

Kennis extern uitwisselen

Jullie organisatie is niet de enige die bezig is met dit thema. Ook andere organisaties zijn aan de slag. Kom in contact. Wissel ervaringen en kennis uit, ontwikkel een en leer met elkaar. Samen leer je meer dan alleen. Doe dit niet alleen met vergelijkbare organisaties, zoals gemeenten onder elkaar. Maak hier gebruik van de samenwerkingen met externe organisaties.

Blijven leren

Leren houdt nooit op. Er zijn altijd nieuwe dingen te leren en er is altijd dienstverlening te verbeteren. Zorg voor een cultuur waarin leren de standaard is. En hou in de gaten of wat je hebt veranderd wel goed werkt.

Lerende cultuur

Om te kunnen blijven leren, is het belangrijk dat de organisatie daar ook ruimte voor geeft. Een groot deel daarvan ligt in de cultuur van de organisatie. Zo moet je je veilig voelen om te kunnen leren en om aan te kunnen geven als je denkt dat iets beter kan. Hieronder en paar tips om een lerende houding te stimuleren.

Maak verandering een constante factor, in plaats van eenmalig.

Zo stellen mensen zich in op leren en verbeteren. Bespreek bijvoorbeeld wekelijks bij het teamoverleg hoe er meer op de behoeften van de klant kan worden ingespeeld.

Plan wekelijks/tweewekelijks een casuïstiekoverleg.

Hier kan iedereen zijn vragen kwijt en kunnen de medewerkers met meer kennis over LVB hun kennis delen met de rest van het team.

Houd elke maand een top-en-flop-wedstrijd.

Laat medewerkers hier hun ervaringen presenteren. Wat doen ze goed en waar hebben ze een blunder gemaakt? Zo maak je fouten bespreekbaar en leert iedereen ervan.

Focus op leerdoelen in plaats van prestatiedoelen.

Er zijn veel dingen die ervoor kunnen zorgen dat een beoogde prestatie niet wordt behaald. Kijk daarom liever naar hoe iemand zijn proces inricht en welke lessen je daaruit kunt halen. Daar heeft iemand meer invloed op dan het resultaat wat eruit komt. Geef dus complimenten op het proces in plaats van een compliment gericht op een persoon of vaardigheid. (Bron)

Creëer een veilige omgeving.

Veranderen betekent dingen anders doen dan je al doet. Dit kan een keer misgaan. Mensen geven dit niet snel aan, omdat we als mens geneigd zijn te streven naar fijne situaties en vervelende situaties te mijden. Terwijl we juist leren van onze ‘fouten’. Zorg voor een omgeving waar mensen durven te vertellen als het onduidelijk is of iets mis is gegaan. Hier is geen oordeel (van collega’s en leidinggevenden) en wél ruimte voor feedback, en voor het zoeken naar oplossingen. Zo kan iedereen leren van elkaars fouten.

Monitoren van effecten

Wanneer je in een organisatie een verandering doormaakt, ga je nieuwe dingen (onderbouwd) uitproberen. Let wel op: je bent nog niet klaar na het invoeren van een verandering. Het is belangrijk om te monitoren wat het effect is van de verandering die je doorvoert. Doet het wat je had bedacht van tevoren? Wat kun je nog doen om de aanpassing te verbeteren? Zie het doorvoeren van verandering als een continu proces waarin je blijft leren en verbeteren, niet als een rechte lijn waar een duidelijke kop en staart aan zit.

Hieronder vind je een verzameling van een aantal websites over Leren en kennis delen. Heb je zelf een website, ervaringen of handige informatie? Mail naar [email protected].

LVB Xperience

Ga naar de website
Humanitas DMH biedt mensen met een (licht) verstandelijke beperking begeleiding en ondersteuning. Ook biedt Humanitas de LVB Xperience: een ervaringsgerichte training om een stap te zetten in de wereld van iemand met een LVB

Incompany-basistraining Psychische aandoeningen en LVB (Divosa)

Ga naar de website
Deze training is bedoeld voor klantmanagers en andere uitvoerende professionals in het sociaal domein die mensen met psychische aandoeningen en/of lichte verstandelijke beperkingen begeleiden. Je doet hier essentiële kennis op over psychische aandoeningen en LVB, die een stevige basis biedt om je klanten te begeleiden.

Eenvoudige stad

Ga naar de website
Onze samenleving wordt steeds complexer. Er is een groeiende groep kwetsbare mensen die hun weg niet meerkan vinden in onze maatschappij. Deze mensen haken af en raken zo nog verder achterop. Daarom biedt ‘de Eenvoudige stad’ trainingen en advies voor wie in zijn of haar dagelijkse praktijk te maken heeft met mensen met moeilijk te begrijpen gedrag.

Pharos

Ga naar de website
Het landelijk expertisecentrum Pharos draagt bij aan het terugdringen van grote gezondheidsverschillen. Zo delen zij informatie over zorg op een toegankelijke manier. Pharos biedt ook trainingen aan over effectief communiceren in de zorg.

Je ziet het niet, maar het is er wel

Ga naar de website
Een gratis e-learning vanuit de expertisenetwerken Amsterdam om meer kennis te krijgen over niet-zichtbare beperkingen, waaronder licht verstandelijke beperkingen.

Zie LVB

Ga naar de website

Op de website Zie LVB van ’s Heerenloo zijn verhalen te vinden van mensen met een LVB. Maar ook een checklist om een LVB te signaleren en veel andere kennis en informatie over mensen met een LVB.

En hier vind je meer informatie over LVB met betrekking tot Strafrecht en GGZ. Maar ook over het creëeren van een leercultuur. 

LVB-levensloopstudie in het strafrecht en de zorg

Ga naar de website
Het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) deed een LVB-levensloopstudie waarin de ontwikkelingen worden gevolgd in het leven van 120 licht verstandelijk beperkte jongeren die in 2009 een jeugdreclasserings-maatregel hebben afgerond van minimaal 1,5 jaar.

Overzicht informatiebronnen met betrekking tot LVB in de GGZ

Ga naar de website
Landelijk Kenniscentrum LVB heeft informatiebronnen verzameld over het herkennen van LVB in de GGZ en van GGZ-problematiek in de LVB-zorg.

Open Research Amsterdam

Ga naar de website
Hier wordt onderzoek, kennis en innovatie over Amsterdam en de metropoolregio verzameld en gedeeld. Hierdoor zie je wie met welke thema’s bezig is in de stad. Vind wat je nodig hebt en deel je eigen onderzoek. Zo ook over LVB.

Creëer een leercultuur

Ga naar de website
Er is veel geschreven over het creëren van een leercultuur. Zoek eens op de termen groeimindset of feedbackcultuur om meer te ontdekken.

E-learning: zie jij het, die lvb? 

Ga naar de website

Werk je met (jonge) mensen in de zorg en wijkteams, bij de gemeente of politie, als arts of in het onderwijs, dan ontmoet je geregeld iemand met een licht verstandelijke beperking (LVB). Misschien zonder dat je het door hebt, want een LVB zie je meestal niet. 

Door je bewust te zijn van een mogelijke LVB, herken je deze eerder en kun je de juiste tools en handvatten inzetten. Zo kun je als professional effectiever werken en mensen met een LVB veel moeilijkheden besparen. Daarbij helpt de e-learning van Kenniscentrum LVB van vier modules met toegankelijke kennis over een LVB. Naast een theoretisch kader komen er ervaringsdeskundigen aan bod, voorbeelden uit de praktijk en praktische handvatten, testen en opdrachten met betrekking tot een LVB.

LVB? Of toch niet?

Ga naar de website

In het sociaal domein of onderwijs kom je jeugdigen of volwassenen tegen waarbij je twijfelt, is er sprake van een LVB of is er iets anders aan de hand?

Deze routekaart van het Kenniscentrum LVB helpt je om te bepalen of iemand mogelijk op LVB-niveau functioneert. En om een eerste indruk te krijgen van eventuele andere factoren dan een benedengemiddelde intelligentie die de beperking in adaptief functioneren (mede) kunnen verklaren. Met tools en tips zodat je eventueel goed onderbouwd kunt doorverwijzen naar gedragswetenschappers met expertise op het gebied van LVB.