Wat is een LVB?

Geen mens is hetzelfde. Dit geldt ook voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB).

Een licht
verstandelijke beperking

Hoe een LVB tot uiting komt, verschilt per persoon. Voor de één kan het lastig zijn om vooruit te denken of te plannen, voor de ander vormt lezen of schrijven een obstakel. Iedereen is anders. Maar ondanks de individuele verschillen, zijn er wel degelijk gezamenlijke behoeften. 

In Nederland zijn naar schatting 1,1 miljoen mensen met een licht verstandelijke beperking. Onze maatschappij wordt steeds complexer. Meedoen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. 

Maatschappelijke organisaties hebben hun dienstverlening niet altijd ingericht die aansluit bij mogelijkheden, ervaringen en behoeften. Zo moet het initiatief vaak vanuit de klant komen, sluit de taal niet aan en wordt gevraagd om zaken zelfstandig en digitaal te regelen. Maar mensen met een LVB hebben hierin soms extra ondersteuning nodig.

Een LVB wordt vaak niet herkend, omdat je lang niet altijd aan de buitenkant kan zien dat iemand een LVB heeft. Waardoor een LVB vaak niet wordt herkend. Door organisaties, maar ook op het werk en op school. 

Mensen met een LVB ervaren regelmatig veel druk en worden snel onzeker. Dingen lopen mis doordat ze te veel verantwoordelijkheid krijgen en dingen te moeilijk zijn. Hierdoor ontstaan, soms grote, problemen. Thuis, op school of op het werk omdat niet tijdig herkend wordt dat ze ergens vastlopen. Iets meer sensitiviteit en vroegsignalering kan veel problemen voorkomen. 

Kijk voor een precieze definitie van LVB op www.kenniscentrumLVB.nl.

Signaleren
van
een LVB

Een LVB wordt niet altijd herkend. Iets meer sensitiviteit en ook vroegsignalering  kan veel problemen voorkomen.

Gelukkig zijn meerdere handvatten en instrumenten ontwikkeld voor (vroeg)signalering. 

Tijdig signaleren

Vroeg signaleren kan helpen bij het bieden van een passende dienstverlening. Zie de handige links voor tips en tools. Hier alvast twee documenten die kunnen helpen:

Maar tegelijkertijd blijkt het in de praktijk vaak ook nog niet zo eenvoudig te zijn! Veel mensen met een LVB leren namelijk om op te gaan in de mensenmassa. Ze kijken hoe anderen zich gedragen en passen zich aan. Heel normaal. Bedenk maar eens hoe vaak jij je aanpast aan de sociale regels van jouw omgeving. Hierdoor worden veel mensen met een LVB behoorlijk streetwise. Dat betekent dat ze het taalgebruik van anderen hebben overgenomen, terwijl ze niet altijd weten wat de woorden betekenen.

‘’

“Het is vaak niet nodig om iemand te labelen of te diagnosticeren. Denk na over de behoeften die iemand heeft. Als je dat weet, kun je iemand goed helpen. Probeer vooral niet voor de ander te denken, ga in gesprek!”

Handige links

Hieronder vind je een verzameling van een aantal websites over LVB. Heb je zelf een website, ervaringen of handige informatie? Mail naar [email protected].

E-learning: zie jij het, die lvb? 

Ga naar de website

Werk je met (jonge) mensen in de zorg en wijkteams, bij de gemeente of politie, als arts of in het onderwijs, dan ontmoet je geregeld iemand met een licht verstandelijke beperking (LVB). Misschien zonder dat je het door hebt, want een LVB zie je meestal niet. 

Door je bewust te zijn van een mogelijke LVB, herken je deze eerder en kun je de juiste tools en handvatten inzetten. Zo kun je als professional effectiever werken en mensen met een LVB veel moeilijkheden besparen. Daarbij helpt de e-learning van Kenniscentrum LVB van vier modules met toegankelijke kennis over een LVB. Naast een theoretisch kader komen er ervaringsdeskundigen aan bod, voorbeelden uit de praktijk en praktische handvatten, testen en opdrachten met betrekking tot een LVB.

Studio LVB podcasts van Middin

Ga naar de website
Hoe bieden we mensen met een LVB de juiste zorg en begeleiding, zodat ze zich staande kunnen houden in een maatschappij die steeds ingewikkelder wordt? In Studio LVB delen medewerkers van Middin en hun samenwerkingspartners hun ervaringen en kennis op dit gebied. De eerste podcast gaat in op de vraag ‘Wat is een LVB?’. 

LVB Xperience

Ga naar de website
Humanitas DMH biedt een ervaringsgerichte training, welke een inkijk geeft in het leven van iemand met een licht verstandelijke beperking, de LVB Xperience. Tijdens de LVB Xperience kunnen deelnemers een dagdeel lang de wereld van LVB’ers ervaren. En dat is best confronterend. 

Meer trainingen

Ga naar de website
Op de website van ZonMw zijn meer trainingen te vinden. Van het herkennen en verwijzen van mensen met LVB, herkennen en omgaan met LVB tot agressietrainingen. 

Handreiking Vroegsignalering van een LVB

Ga naar de website
Voor professionals in het sociale domein is het belangrijk dat zij een LVB herkennen. Liefst zo vroeg mogelijk. Deze handreiking (2017) van het Kenniscentrum LVB beschrijft de mogelijkheden voor vroegsignalering.

LVB? Of toch niet?

Ga naar de website

In het sociaal domein of onderwijs kom je jeugdigen of volwassenen tegen waarbij je twijfelt, is er sprake van een LVB of is er iets anders aan de hand?

Deze routekaart helpt je om te bepalen of iemand mogelijk op LVB-niveau functioneert. En om een eerste indruk te krijgen van eventuele andere factoren dan een benedengemiddelde intelligentie die de beperking in adaptief functioneren (mede) kunnen verklaren. Met tools en tips zodat je eventueel goed onderbouwd kunt doorverwijzen naar gedragswetenschappers met expertise op het gebied van LVB. 

SCIL

Ga naar de website
De SCIL is een instrument om snel te screenen op een mogelijke licht verstandelijke beperking (LVB). Op de website van het lectoraat LVB en risicovol gedrag is meer informatie te vinden over de SCIL en de toepassingsmogelijkheden. 

Lectoraat LVB en risicovol gedrag

Ga naar de website
Via deze website van het lectoraat ‘LVB en risicovol gedrag’ van Hogeschool Leiden zijn ook links naar diverse handreikingen te vinden over LVB. Denk aan LVB & Detentie, LVB & Reclassering, LVB & Strafrecht, en meer.  

Het aantal mensen met een LVB

Ga naar de website
In de publicatie ‘Het aantal mensen met een LVB, een schatting’ geeft het SCP, ten behoeve van het IBO-LVB, een schatting van het aantal mensen met een LVB in Nederland. 

Wij zijn meer dan alleen ons IQ

Ga naar de website
Deze publicatie van AEF bevat levensverhalen van mensen met een lichte verstandelijke beperking. 

 

Talkshows ‘LVB doet mee’

Ga naar de website
In een serie talkshows spreken zorgmedewerkers, ervaringsdeskundigen, en andere experts op het gebied van LVB over hoe mensen met een LVB meer kunnen meedoen in de samenleving. Iedere show heeft een ander thema, bijvoorbeeld ‘zorg en begeleiding’, ‘participatie’ of ‘LVB in de strafrechtketen’. De talkshows zijn gekoppeld aan de film ‘Met Lef en Liefde’, waarin Jens, Nathalie, Maria en Dennis worden gevolgd. Zij hebben een LVB en wonen bij een zorgaanbieder, maar willen net als iedereen gewoon een huis, een baan en zelf keuzes over hun leven kunnen maken. De leerzame talkshows en fragmenten uit de film zijn via Youtube terug te zien.