Amira* leidt je rond in
Jouw boodschap overbrengen

Lees hier meer over hoe je jouw ideeën onder de aandacht brengt. Hoe zorg jij dat de bal begint te rollen? 

*Deze naam is niet haar echte naam. Amira wilde graag anoniem worden vermeld.

Wat is jouw boodschap?

Om je omgeving te overtuigen van de urgentie van de problematiek rondom LVB werkt het goed om aan te tonen hoe groot de groep is en waar deze zich bevindt.

‘’

“We hebben het college in contact gebracht met laaggeletterden en dat maakte indruk op hen. Daardoor stond het college, bestuur en directie snel achter deze groep.”

– Versimpelteam Zwolle –

Op onderzoek uit

Wanneer je jouw leidinggevende, team of afdeling wilt overtuigen van het belang om aan de slag te gaan voor deze groep, is het goed om hen te vertellen wat er voor hen inzit. Waarom willen zij hiermee aan de slag en tijd, geld en moeite stoppen in deze doelgroep?

Gebruik de volgende ingrediënten om je omgeving te motiveren en te overtuigen:

Data en cijfers

Toon met cijfers de grootte van het probleem aan in het werkveld van degene die je probeert te overtuigen. Landelijke cijfers vind je hier. Wellicht zijn in jouw organisatie plaatselijke cijfers bekend over de problematiek. Dit maakt de uitdaging urgenter.

Informatie

Bekijk kenniscentrum LVB en LVBdoetmee om jezelf van kennis te voorzien.

Concrete impact

Laat zien hoe het werk van dit team/deze persoon directe impact heeft op de dienstverlening aan de doelgroep. Zo is niet alleen de communicatieafdeling belangrijk voor een betere dienstverlening, maar ook het domein Ruimte kan aan de slag met bijvoorbeeld duidelijkere bewegwijzering.

Storytelling

Spreek de doelgroep en zorg dat degene die je wilt overtuigen dit ook doet. Niemand beter dan zijzelf, kunnen jou en de mensen die jij mee wilt krijgen, laten voelen wat het effect is van een passende en niet passende dienstverlening.

Wie vertelt de boodschap?

Niet alleen de inhoud van je boodschap is belangrijk. Besteed ook aandacht aan wie deze overbrengt.

Bij de zoektocht naar ambassadeurs of een kartrekker is het goed om te letten op hoe iemand overkomt. Dit is waarschijnlijk iemand binnen jouw organisatie, maar iemand op een belangrijke functie binnen een groter netwerk kan ook. De verhalen van sommige mensen blijven beter hangen dan die van anderen. Dit heeft te maken met een autoriteit, geloofwaardigheid en aantrekkelijkheid.

Wat is het beste moment?

Je kan een goed verhaal hebben en de juiste mensen inzetten, maar het juiste moment kiezen is net zo belangrijk. Daarbij komt dat het verhaal één keer voorleggen niet genoeg is. Laat mensen bekend worden met het onderwerp, pak het juiste moment en blijf de boodschap herhalen!

Momentum pakken

Het is fijn als je op de energie en beweging van een al gaande verandering kunt meeliften. Je hoeft dan niet alles zelf te organiseren en in te richten, maar kunt gebruikmaken van wat er al staat.

Is er een project waar jouw plannen aan raken?

Maak daar gebruik van en haak aan. Vraag bijvoorbeeld of je eens mee mag denken of mag meeluisteren bij een vergadering.

Zijn er bredere maatschappelijke ontwikkelingen die relevant zijn?

Een voorbeeld hiervan is de corona-pandemie. Veel organisaties moesten opnieuw nadenken over toegankelijkheid. Dat is een moment waarop je kunt aanhaken met jouw plannen.

Zaadjes planten

Het werkt goed om een nieuwe boodschap rustig aan te kaarten. Plant af en toe een zaadje door over het onderwerp te beginnen, maar leg er niet direct druk op. Mensen hebben hoofdruimte nodig om te veranderen en het belang van een nieuw plan in te zien. Begin er regelmatig opnieuw over en heb tegelijkertijd geduld. Zo voorkom je dat mensen verandermoe worden voor dit onderwerp.

Deel deze website met een aantal collega’s die hierin geïnteresseerd zijn.

Deel een artikel in jullie nieuwsbrief over dit onderwerp.

Begin er af en toe een gesprek over. Vraag collega’s of ze weleens te maken krijgen met LVB en hoe ze daarmee omgaan.

Hoor je dat jouw boodschap naar boven komt in gesprekken? Grijp dat moment aan om door te zetten!

Soms wil je iets veranderen en dan voel je in gesprekken: het is nog iets te vroeg. Later hoor je het onderwerp in elk gesprek terug. Het is meestal dan wel een goed moment om het aan te kaarten. Zonde als je dat moment voorbij laat gaan.

De boodschap blijven herhalen

Na de aandacht rondom de lancering van veranderingen, kan de boodschap even later weer in een hoekje verdwijnen. Zorg voor een frequente herhaling van de boodschap, zonder dat je mensen overspoelt. Plant het zaadje en laat het regelmatig terugkomen. Dan kan toch niemand de boodschap vergeten? Hoe?

Leer van elkaar

Om je boodschap te definiëren kan het helpen om de ervaringen van andere organisaties te lezen.

Blijf ervaringsdeskundigheid organiseren. Nodig ervaringsdeskundigen uit en zorg dat deze groep een rol krijgen binnen de organisatie.

Schrijf een maandelijkse nieuwsbrief.

Start een campagne waar je om de twee maanden de posters vervangt zodat ze weer opvallen of deel berichten op het intranet.

Plan elk kwartaal een evaluatiemoment binnen de afdeling.

Organiseer een jaarlijkse themadag dienstverlening voor LVB.

Handige links

Hieronder vind je een verzameling van een aantal websites die jou kunnen ondersteunen om jouw boodschap over te brengen. Heb je zelf een website, ervaringen of handige informatie? Mail naar [email protected].

Het aantal mensen met een LVB

Ga naar de website
In de publicatie ‘Het aantal mensen met een LVB, een schatting’ geeft het SCP, ten behoeve van het IBO-LVB, een schatting van het aantal mensen met een LVB in Nederland.

KenniscentrumLVB

Ga naar de website
KenniscentrumLVB is een netwerkorganisatie die kennis over een licht verstandelijke beperking (LVB) aanjaagt, bundelt en toegankelijk maakt voor professionals in het veld. 

LVB doet mee

Ga naar de website
Professionals uit de zorg, onderwijs, politie, justitie, gemeentes en ervaringsdeskundigen leggen op het platform LVB doet mee uit wat ervoor nodig is, zodat mensen met een LVB gewoon mee kunnen doen. Zij spreken zich uit over uiteenlopende thema’s, zowel de kansen, als de risico’s. Zij geven tips, delen hun ervaring en visies.