Wat gaan we doen?
Een tip van

Angela

Is het duidelijk wat precies de doelen zijn? Als je weet waar je (jouw organisatie) heen wilt, is het tijd om meters te gaan maken. Maar wat heb je nodig om die stappen te kunnen zetten?

Waar hebben we het
eigenlijk over?

Misschien heb je jouw omgeving al zover dat er iets moet gaan veranderen om de communicatie en dienstverlening meer inclusief te maken – ook voor mensen met een LVB. Maar wat houdt dat precies in? Achterhaal wat er nu al goed gaat en wat er juist nog beter kan. Stel daarna samen een visie op met heldere doelen.

Wat doen we goed en waar kunnen we verbeteren?

Overal liggen kansen voor verbetering, maar jullie doen vast ook al veel goed. Sta hierbij stil en ontdek waar ruimte is voor groei.

Spreek zoveel mogelijk mensen op de werkvloer, in de uitvoer, mensen met een LVB, experts op het gebied van LVB en samenwerkingsorganisaties. Samen heb je veel kennis en zijn er vast al veel ideeën voor verbetering. 

Kijk naar waar het beter kan.

Probeer niet te veel aandacht te vestigen op waarom iets niet goed gaat, maar kijk vooral naar hoe het beter kan. Anders besteed je waardevolle tijd aan het verkeerde doel. (Bron)

Bij een groot probleem hoort niet per se een grote oplossing.

Kleine aanpassingen hebben soms grote impact. Waarmee kunnen jullie veel impact maken?

Voer persoonlijke gesprekken.

Voer 1-op-1 gesprekken met mensen van diverse afdelingen binnen jouw organisatie en organisaties buiten de jouwe.

Zorg dat jij vindbaar en benaderbaar bent voor ervaringen, ideeën en zorgen.

Lees hier meer over bij 'Samenwerken' en ontdek hier hoe gemeente Leeuwarden dit in deze video heeft aangepakt.

‘’

“Mijn collega’s weten mij te vinden. Ik krijg mailtjes binnen van collega’s die ik nog nooit heb gezien of gesproken, maar die wel weten dat ik met dit onderwerp bezig ben. Ik sta dan ook overal met mijn gezicht en contactgegevens. Denk aan het intranet, maar ook op verschillende filmpjes.”

Organiseer een bijeenkomst.

Organiseer een bijeenkomst waar collega’s punten over LVB kunnen aandragen. Zorg dat de doelgroep zelf ook aanwezig is. Kijk eens op de pagina ‘In contact met’ voor mogelijkheden om in contact te komen met mensen met een LVB. 

Volg als afdeling een training over dienstverlening aan mensen met een LVB.

Tijdens het volgen van een training over LVB, kom je vaak ook achter zaken die nu niet goed op orde zijn voor mensen met een LVB.

Nodig een Mystery Guest uit.

Een ‘mystery guest’ proberen verschillende takken uit van jullie dienstverlening en rapporteren na afloop waar zij tegenaan zijn gelopen.

Start een project voor mensen met een LVB

Inventariseer aanknopingspunten en zoek naar de krachten van de organisatie voor zo'n project.

Doe een netwerkanalyse

Met de analyse kun je ontdekken hoe de samenwerking en het contact in je organisatie is.

Stel doelen met je team

Na de netwerkanalyse kan je een team samenstellen met wie je doelen opstelt.

Waar willen we samen naartoe?

Voor elke verandering is het belangrijk dat de visie duidelijk is en dat er heldere doelen zijn voor iedereen die ermee aan de slag gaat. 

‘’

“Dus als je denkt ‘ik moet hier iets mee’, dan is het goed om dit met een beleidsmaker gezamenlijk op te trekken om te kijken of we hier iets in kunnen wijzigen.”

Neem het verbeteren van de dienstverlening op in beleid.

Hier kun je meer over lezen onder het kopje ' Blijven leren' op de pagina 'Leren en kennis delen'.

Houd eens per half jaar een visie-dag met je team.

Formuleer jullie standpunten en hoe jullie hiernaar handelen. Schakel hier een derde partij voor in voor de begeleiding, een ander perspectief en extra gewicht te geven aan deze visie.

Betrek bij het concreet maken van jullie visie mensen uit alle lagen in de organisatie.

Het is namelijk lastig om in te schatten hoe anderen het best hun werk doen. Soms is het zelfs beter om een team zelf invulling te laten geven aan de overkoepelende visie.

Communiceer jullie standpunt.

Doe dit ten opzichte van dienstverlening voor mensen met een LVB naar samenwerkingsorganisaties bijvoorbeeld bij aanbestedingen.

Ga vooral doen!

Het is belangrijk om een gezamenlijke visie te hebben, maar uiteindelijk is het een kwestie van niet te veel praten en vooral doen!

Wees uitgesproken positief, maar denk realistisch.

Wanneer jij laat zien dat je erin gelooft en vertrouwen uit, heeft dit een positieve uitwerking op het resultaat; mensen doen dan meer hun best. Tegelijkertijd is het goed om als veranderaar ook realistisch te blijven. Tegenvallers hebben immers een negatieve invloed op je motivatie.

Doen!

Ga gewoon lekker aan de slag! Het is niet altijd nodig om uitgebreide plannen te maken en direct de hele organisatie mee te krijgen, dat kan enorm vertragen. Soms kun je klein beginnen met aan de slag om ideeën uit te voeren en de werking testen.

Haal bijvoorbeeld op een eenvoudige manier feedback op en scherp je ideeën aan. Het kan al helpen om 2-5 mensen (uit de doelgroep) te spreken over jouw idee. Maar wees ook niet bang om te stoppen met iets wat niet werkt.

Inbedden in bestaande werkwijzen

Aanpassen is makkelijker als de gewenste verandering naadloos past in dingen die je dagelijks doet. Als een verandering wringt met de dagelijkse gang van zaken, kun je weerstand verwachten. Zo is het makkelijker om een collega om feedback te vragen als je toch al een afspraak hebt met die persoon, dan dat je hier een aparte afspraak voor moet maken. Ga na welke werkwijzen of gewoonten bestaan op de werkvloer en hoe je daar veranderingen kunt inpassen.

Brieven worden vaak toch al nagelezen.

Neem in de werkwijze op dat nieuwe brieven ook door mensen uit de doelgroep worden nagelezen.

Organiseer bij de start van elk project een kick-off.

Nodig meteen mensen uit de doelgroep uit.

Worden er intervisiemomenten georganiseerd binnen jouw team?

Zet dan standaard een punt op de agenda over LVB waarbij jullie bespreken of iemand nog ergens tegenaan is gelopen of tips heeft voor anderen.

Kijk bij 'Leren en kennis delen' voor andere tips om te blijven leren.

Randvoorwaarden: tijd en geld

Om plaats te maken voor iedereen, moet je ook de ruimte hebben om dat te kunnen doen. Zo zijn er een aantal randvoorwaarden om veranderingen door te kunnen voeren. Zet ze voor jezelf op een rijtje!

Verandering kost bijvoorbeeld tijd en geld. En dat is lang niet altijd beschikbaar. Het werkt soms effectiever om dit te accepteren, dan te blijven vechten voor meer. Dat kost veel energie. Kijk waar nu het geld en de tijd naartoe gaat en hoe je hier de verbeterslagen in kan toevoegen.

Is er budget?

Zijn er nog budgetten binnen bestaande begrotingen die je hiervoor kunt inzetten?

Is er een project?

Is er een project gaande waar de behoeften van mensen LVB goed op aansluiten?

Is er een project dat beter kan?

Of is er een project gaande waar de behoefte van mensen met een LVB nu juist nog over het hoofd wordt gezien? Jij kan de projectleider of uitvoerende erop wijzen dat er nog meer winst te behalen valt als ze ook deze groep meenemen in hun ontwerp.

Handige links

Hieronder vind je een verzameling van een aantal websites voor meer informatie . Heb je zelf een website, ervaringen of handige informatie? Mail naar [email protected].

Gebruiker Centraal

Ga naar de website
Gebruiker Centraal is een community voor professionals die werken aan de online dienstverlening van de overheid. Via evenementen leren ze van elkaars ervaringen en doen ze ideeën op. Met instrumenten delen ze die kennis. Kijk hier hoe je de behoeften van je klant centraal kan stellen.

Mystery Guest - LFB

Ga naar de website
Onze ervaringsdeskundigen denken en praten graag mee! Bij het maken van beleid en adviezen, maar ook het testen van hulpmiddelen zoals websites, apps en andere producten. De inzet van onze ervaringsdeskundigen is flexibel en op maat. Wij kunnen aanwezig zijn bij een overleg, bijeenkomst, test van een product, app of website. En we kunnen ook voor een langere tijd op locatie meedenken en meewerken.

Meer meedoen

Ga naar de website
De SCP-publicatie Meer meedoen biedt inzicht in de problemen van mensen met een LVB op school of het werk en aanbevelingen om problemen te verminderen.

Maatwerk in meedoen

Ga naar de website
Het SCP gaat in het rapport Maatwerk in meedoen na in hoeverre het de ca. 1,2 miljoen mensen met een verstandelijke beperking lukt om volwaardig aan de samenleving mee te doen. In dit onderzoek wordt voor het eerst met cijfers aangetoond dat mensen met een verstandelijke beperking het inderdaad moeilijker hebben en dat hulp en ondersteuning daarbij nodig is.